Month: Marzec 2019

,,Życzliwy Włocławek” – oczyma dzieci ze szkolnej świetlicy

Od 11 do 15 marca 2019 r. trwała w naszej szkole Kampania ,,Życzliwy Włocławek”. Dzieci, uczęszczające do świetlicy szkolnej, wzięły w niej aktywny udział.  Prowadziliśmy rozmowy o kształtowaniu pozytywnego nastawienia do świata. Promowaliśmy empatię, życzliwość i kulturę osobistą.  W ramach kampanii wykonaliśmy gazetkę pod hasłem ,,Życzliwy Włocławek” oraz Drzewko Życzliwości.  Zapamiętajmy, że życzliwości potrzebujemy wszyscy codziennie, a nie tylko od święta.

Kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

  Kampania profilaktyczna ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest ogólnopolskim projektem,  który  został powołany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, a także Fundację „Trzeźwy Umysł” już w 2002 r. Patronat honorowy, nad tym przedsięwzięciem, sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
Celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia,  atrakcyjnych  dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, które mają stanowić alternatywę  wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, a także stosowania przemocy.
Kampania realizowana jest dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami  Urzędu Miasta Włocławek. Organ prowadzący przekazuje zestawy edukacyjne, m. in.: scenariusze zajęć, broszury, plakaty adresowane do dzieci, rodziców,  a także nauczycieli.

   Chce mi się chcieć to hasło tegorocznej edycji ZTU 2019 r.

Koordynator szkolnej kampanii, p. Kamila Szylbert, zachęca do zaangażowania w przedsięwzięcie, a także udziału w konkursie:

  • indywidualnym pn.: Ja za 20 lat;
  • grupowym pn.: Między marzeniem a planem.

   Przypominamy o naszych ostatnich sukcesach związanych z Kampanią:

  • Główna nagroda, dla klasy 4f wraz z wychowawcą p. Joanną Świeczkowską, w konkursie fotograficznym ZTU 2018 – My,
  • Główna nagroda, dla Aleksdandra Sidwy z klasy 3Gc, w konkursie
  • literacko – plastycznym ZTU 2017 r. – Na skrzydłach przyjaźni,
  •  Nagroda za udział, dla Joanny Wiatr z kl. 3Ga, w konkursie
  • literacko – plastycznym ZTU 2017 r. – Na skrzydłach przyjaźni
  • Główna nagroda, dla klasy 3Gc, w konkursie grupowym ZTU 2017 r. pt.: Przyjaźń.

KANGUR’ 2019

21 marca 2019 r.

W czwartek uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w największej  na świecie, masowej imprezie matematycznej – MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KANGUR.

Celem konkursu jest wyłonienie talentów matematycznych.

Udział w konkursie ma charakter zabawy  z matematyką, jest treningiem logicznego myślenia.

Uczniowie zmagali się z zadaniami w pięciu kategoriach wiekowych:

KLASY KATEGORIA LICZBA UCZNIÓW
II SP ŻACZEK 14
III SP MALUCH 5
IV SP 37
V SP BENIAMIN 8
VI SP 4
VII SP KADET 5
VIII SP 13
III GIM JUNIOR 3
  89

Wyniki konkursu poznamy za 2 miesiące.    

Zapraszamy do galerii …                                           

,,Dobrze Cie widzieć”…

W lutym uczniowie klas I – VIII przystąpili do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,,Dobrze Cię widzieć”, której ideą jest zwiększanie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym, realne przeciwdziałanie wypadkom oraz wykształcenie  u dzieci i młodzieży właściwych nawyków zachowania się na drogach. W ramach akcji uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe. Brali udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących zachowania zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym pod hasłem ,,Dobrze Cię widzieć po drugiej strony ulicy”. Uczniowie klas młodszych oglądali film pt. ,,Bezpieczne zachowania”, prezentacje multimedialne na temat zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, wykonywały karty pracy w grupach, rozwiązywały rebusy, przedstawiały scenki ruchowe dotyczące poruszania się po drogach bez chodnika, prezentowały prace plastyczne o znakach drogowych. Podsumowaniem zajęć były ćwiczenia praktyczne w przechodzeniu przez jezdnię pod opieką wychowawcy i osoby wspomagającej.

Zapraszamy do galerii…

Wybory Królowej/Króla, Ambasadorki/Ambasadora Życzliwości w naszej szkole

Czy życzliwość jest modna czy niemodna?

Życzliwość się opłaca czy też się nie opłaca? Może życzliwość to tylko puste słowa?

Zapamiętajmy, że życzliwości potrzebujemy wszyscy, życzliwości potrzebujemy na co dzień.

Jest nią  szacunek, ciepło, miłe słowa,  serdeczne gesty.

Promujmy życzliwość, zachęcajmy do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Róbmy to codziennie, a nie tylko od święta.

  15  marca 2019 r.,  w  piątek,   podsumowaliśmy  obchody  Tygodnia  Uśmiechu  i  Życzliwości w SP Nr 2 w ramach kampanii „ Życzliwy Włocławek”.
Spotkaliśmy się na szkolnym korytarzu, aby spośród wyłonionych wcześniej  z każdej klasy Najbardziej Życzliwych (Króla/ Królowej Życzliwości w klasach IV- VI  oraz Ambasadora/ Ambasadorki Życzliwości w klasach VII- IIIG ) wyłonić w drodze losowania Króla/ Królową Szkoły i Ambasadora/ Ambasadorkę Szkoły.


W klasowych Plebiscytach Życzliwości najwięcej głosów koleżanek i kolegów otrzymali:


Król/Królowa

Klasa 4

A     Aleksander Krawczuk kl. 4 a Amelka Góral kl. 4 a

B     Antoni Przybysz kl. 4 b  Nikola Korzeniewska kl. 4 b

C     Jakub Okrój  kl. 4 c Maria Wróblewska kl. 4 c

D     Dawid Jędrusiakkl. 4 d  Nikola Eluszkiewiczkl. 4 d

E     Hubert Andrzejewski kl. 4 e Lena Kawczyńska kl. 4 e

F    Szymon Koprowski kl. 4 f   Małgorzata Naumowiczkl. 4 f

Klasa 5

A     Wiktor Wudarczyk kl. 5 a    Klaudia Puzio kl. 5 a   

B     Michał Matynka kl. 5 b   Karolina Kostrzak  kl. 5 b

C          Bartosz Wonsowskikl. 5 c Natalia Karkowska kl. 5 c

D      Oliwier Jędrzejewski kl. 5 d Julia Robaczewska kl. 5 d

E       Dawid Gromadzki kl. 5 e   Vanessa Osińska kl. 5 e

Klasa 6

A    Hubert Witczak kl. 6 a  Katarzyna Matusiak kl. 6 a  

B   Adam Wlizła kl. 6 b   Martyna Rutkowska kl. 6 b

C    Kacper Berbeć kl. 6 c Kamila Sokołowskakl. 6 c

D  Bajraszewski Tomasz kl. 6 d Weronika Ziółkowska kl. 6 d

Ambasador/Ambasadorka

Klasa 7

A       Mateusz Kałmuk kl. 7 a   Nikola Filipiakkl. 7 a   

B       Alan Majewski kl. 7 b Maja Jędrzejewska kl. 7 b

C      OliwierHernacki kl. 7 c Natalia Rutkowska kl. 7 c

D     Kornel Kostrzak kl. 7 d   Róża Szulc kl. 7 d

E    Kacper Kulczyński kl. 7 e Angelika Glonek  kl. 7 e

Klasa 8

A    Alan Rosołowski kl. 8 a    Aleksandra Dobrowolska kl. 8 a   

B   Piotr Mularski kl. 8 b  Emilia Sokołowska kl. 8 b

C     Oliwier Jasiński kl. 8 c Martyna Rucińska kl. 8 c

D   Mateusz Chodulski kl. 8 d    Katarzyna Wilińska kl. 8 d

E    Dorian Prus kl. 8 e Zuzanna Woźnicka kl. 8 e

Klasa III G

A     Oliwia Czerwińska kl. 3 Ga   

C   Piotr Bielicki kl. 3 Gc Marta Ślązkiewicz kl. 3 Gc  

          Zarówno Król Szkoły, którym został Kacper Berbeć z kl. 6c, jak i Królowa  Szkoły – Małgorzata Naumowicz – ucz. kl. 4f otrzymali z rąk
p. wicedyrektor Ewy Sempławskiej symbol władzy królewskiej w postaci korony, natomiast Ambasador Szkoły – Oliwier Hernacki z kl 7c oraz Ambasadorka Szkoły – Zuzanna Woźnicka z kl. 8e zostali uhonorowani ozdobnymi, własnoręcznie wykonanymi szarfami.

                     Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali również Ordery Uśmiechu,  drobne upominki i słodycze.

                    Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje koordynatorom przedsięwzięcia: p. Ewie Koteckiej, p. Ilonie Tomczak, p. Marzenie Ziółkowskiej  oraz p. Agnieszce Podkomorzy, p. Agnieszce Traczyk, p. Barbarze Wieczorek, p. Kazimierzowi Sławińskiemu, p. Łukaszowi Rutkowskiemu.

Zapraszamy do galerii …

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole…

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego.  Z tej okazji  uczniowie naszej szkoły  wzięli udział   w konkursach , promujących poprawne posługiwanie się językiem polskim nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień. Uczniowie klas IV-V musieli udowodnić, że dobrze znają ortografię, a uczniowie klas VI-VII- związki frazeologiczne. Natomiast uczniowie klas VIII i III gim. poprawiali błędy językowe. Prace „bezbłędnych” uczniów wzięły udział w losowaniu. 14 marca 2019 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród wylosowanym uczniom: Amelii Góral, 4a, Mai Kaszewskiej, 4 e, Gracjanowi Pyszkowskiemu, 5e, Kacprowi Berbeć, 6 c, Karolinie Szelągowskiej, 7 c, Kornelowi Kostrzak, 7d, Alicji Modrzejewskiej, 3a gim.                                      Pamiętajmy! Dbajmy o swój język ojczysty przez cały rok!

Koordynatorem konkursu była p. Małgorzata Gabryjelska.     

Zapraszamy do galerii …     

Życzliwe spotkania…

14 marca 2019 r. w ramach  Kampanii „Życzliwy Włocławek” odbyło się spotkanie z Piotrem Kwiatkowskim, absolwentem Szkoły  Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Obecnie mieszkaniec Wrocławia chętnie zagląda  do rodzinnego miasta. Piotr Kwiatkowski odwiedził naszą szkołę, aby spotkać się  z uczniami klas ósmych i opowiedzieć im o swojej chińskiej przygodzie. Prawie 2-letni pobyt w Szanghaju jako przedstawiciel firmy Nokia to nie tylko praca eksperta, ale także możliwość poznania kraju, tradycji i bardzo życzliwych ludzi. Swoją opowieść Gość obrazował zdjęciami, na których utrwalił  najbardziej znane  turystyczne miejsca, ale także uchwycił ciekawostki , które zaskoczyły i zaciekawiły Europejczyka, np. jaki na ulicy. Spotkanie z Absolwentem Politechniki Wrocławskiej miało uświadomić uczniom, że warto mierzyć wysoko i walczyć o realizację swoich marzeń. 

Zapraszamy do galerii …

Jesteś życzliwy, to chodź z nami. Do Klubu Życzliwych Ciebie zapraszamy!!!


13 marca 2019 r. w czerwono – żółtych kolorach publicznie wyraziliśmy swoje poglądy dotyczące walki z mową nienawiści. Przeszliśmy w Korowodzie Życzliwości, informując siebie nawzajem, że ,,Dwójka była życzliwa, jest życzliwa i będzie życzliwa”, bo tylko wtedy nasze życie ma sens. Wiemy, że każdy dzień powinien być pełen uprzejmości i zrozumienia dla drugiego człowieka, a także wzajemnej sympatii. To są klucze, którymi możemy śmiało otworzyć wszystkie drzwi.

Zapraszamy do galerii…