Month: Maj 2019

Unikajmy ryzykownych zachowań – prelekcja

          ,,Bezpieczna Dwójka”
Unikajmy zachowań ryzykownych

24 i 27 maja 2019 r. gościliśmy  w szkole dr Annę Grabowską – Dąbek, aktualnie  pedagoga, specjalistę zatrudnionego w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Uczniowie klas ósmych, a także trzecich klas gimnazjum uczestniczyli  w prelekcji, która została zorganizowana w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”. 

Celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą zażywanie środków odurzających, tj.: alkohol, narkotyki, dopalacze, ale także wskazanie szeregu zachowań ryzykownych, na które narażamy się,  będąc w stanie zmienionej świadomości. Przekaz płynący z prelekcji był jednoznaczny: ,,Unikajmy takich sytuacji, szanujmy nasz najcenniejszy dar – życie”.

            Dyrektor szkoły Ilona Składanowska składa podziękowania  
dr Annie Grabowskiej – Dąbek, która bezinteresownie poświęciła
swój cenny czas, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z naszą młodzieżą.

Zapraszamy do galerii …

Półkolonie letnie w SP2

Zapraszamy na Półkolonie Letnie w Szkole Podstawowej Nr 2
w dniach 24.06.2019 r.- 28.06.2019 r.
Liczba miejsc ograniczona ( 30 osób)
Klasy I- IV
Wnioski i zapisy w sekretariacie szkoły – od 1.06.2019 r. do 15.06.2019 r.

UWAGA!
Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Półkoloniach podejmuje Organizator.

Zajęcia świetlicowe „BEZPIECZNA DWÓJKA”

23 maja 2019 r. w ramach projektu „BEZPIECZNA DWÓJKA”- odbyły się zajęcia świetlicowe pod hasłem „BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY I WSPÓŁPRACUJEMY”. Celem była poprawa bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Podczas zajęć dzieci opisywały swoje reakcje i emocje związane z sytuacjami radosnymi (zabawa) i przykrymi (dokuczanie). Uczyły się właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Wyjaśniały, czym jest cyberprzemoc. Podczas zajęć były aktywne i zaangażowane.

Zajęcia poprowadziły: p. Jolanta Magdzińska i p. Renata Kujawa

Zapraszamy na relację filmową:

Projekt ,,Bezpieczne Dwójka” – spotkanie z rodzicami

30 maja 2019 r. o godzinie 16:00 na I piętrze (korytarz byłego gimnazjum) odbędzie się spotkanie dla rodziców połączone z prezentacją multimedialną.Temat: Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Osoba prowadząca szkolenie: p. Kamila Szylbert

Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla Klas Trzecich

                    17 maja  2019 roku odbyła się XVI edycja Międzyszkolnego Konkursu  Matematycznego Uczniów Klas Trzecich „ DOBRZE LICZĘ”.     Jego uczestnikami byli Mistrzowie matematyki z 9 włocławskich szkół laureaci szkolnego etapu tego konkursu.  Celem konkursu było dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej i przeżycie pięknej przygody z matematyką

Etapy konkursu oceniała komisja w składzie:  p.  Anna  Wojterska ,p.  Maria Kacprowicz.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I  miejsce  –      FRANCISZEK  BURA   
Prywatna Szkoła Podstawowa  Zespołu Edukacji ,,WIEDZA”                                                         

 II  miejsce  –    WIKTORIA  LEWANDOWSKA   
Zespół Szkół Muzycznych                                                       

III  miejsce  –   MACIEJ  KRYGIER 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1                                         

IV  miejsce /po dogrywce/ – JAKUB  ŁUKASZEWSKI 
Szkoła Podstawowa  Nr 10                

GRATULACJE!!!                                                             

      Nagrody rzeczowe laureatom wręczyła komisja konkursowa. Za wysoki poziom wiedzy matematycznej i wspaniałą zabawę umysłową wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Wicedyrektor szkoły  Pani Małgorzata Pinkowska  przekazała  opiekunom podziękowania  za przygotowanie szkolnych Mistrzów „DOBRZE LICZĘ” do zmagań matematycznych.   

Sponsorami nagród oraz poczęstunku dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów byli: Wydawnictwo MAC EDUKACJAWydawnictwo NOWA ERATelewizja Kablowa SATFILMCentrum Kultury BROWAR ,,B” oraz Pani Ewa Dobrosielska.

        Międzyszkolny Konkurs  Matematyczny wzbudził wśród opiekunów wiele emocji. Jak widać pomysł na tego typu zmagania  okazał się  bardzo trafny  i warto go kontynuować.    

         Dyrektor szkoły Pani Ilona  Składanowska gratuluje uczestnikom  i zwycięzcom. Dziękuje nauczycielom – opiekunom uczniów, a także członkom komisji konkursowej: Pani Annie WojterskiejPani Marii Kacprowicz. W sposób szczególny dziękuje  koordynatorkom – pomysłodawczyniom, prekursorkom konkursu:   Pani Barbarze Wieczorek oraz Pani Iwonie Dziedzic – Kolatorskiej    za  trud włożony w  jego organizację i przebieg.

                      DO ZOBACZENIA ZA ROK!!! 

Zapraszamy do galerii ….   

Kwietniowi ANTYPIRACI

W kwietniu i na początku maja 2019 r. uczniowie klas VIII – III oddziałów gimnazjalnych zaangażowali się w III edycję Ogólnopolskiej Akcji „Kwietniowi Antypiraci”, której organizatorem jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.   Akcja wiąże się z dwoma istotnymi wydarzeniami:

  • 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  • 26 kwietnia przypada Światowy Dzień Własności Intelektualnej

           W tym roku hasło przewodnie to „Antypiraci dbają o wizerunek”.   
W ramach akcji uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez  Panią Karolinę Malkowską – Kiełpińską, podczas których mogli zobaczyli prezentację i filmy związane z wizerunkiem w sieci, a   następnie rozmawiali i dyskutowali nad tym zagadnieniem. Kolejną częścią było tworzenie plakatów „KODEKS ANTYPIRATA”, „Co powinien wiedzieć Antypirat?”, „O tym czego nie robić w sieci”,  „Jak stwarzać POZYTYWNY wizerunek w sieci”.

           Uczniowie  bardzo aktywnie włączyli się w pracę na zajęciach, a zdobytą wiedzą postanowili podzielić się z kolegami i koleżankami z klas młodszych, wywieszając stworzone plakaty na korytarzach szkolnych, gdzie każdy mógł się zapoznać z tematyką ochrony wizerunkuw sieci.

Koordynatorami  akcji były: p. Karolina Malkowska – Kiełpińska
i p. Ilona Tomczak.
Dziękujemy realizatorom i opiekunom akcji!

Zapraszamy do galerii…

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków „Do Hymnu”!

16 maja 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”, który odbył się w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. Organizatorem projektu było Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zgodnie z regulaminem uczniowie  zaśpiewali Hymn Państwowy oraz wybrane pieśni hymniczne: „Odę do radości”, „Rotę”. Dwuosobowe Jury: prof. dr hab. Roman Grucza – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie; Dyrektor Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie i prof. dr hab. Aleksandra Grucza – Rogalska – teoretyk muzyki, dyrygent; dyrygent Chóru Mieszanego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy przesłuchało 581 uczestników. Przewodniczący zwrócił uwagę na znajomość tekstów, trzymanie się linii melodycznych, wygląd i postawę uczestników, obecność dyrygenta, scenografię. Z Jego rąk Dyrektor szkoły przyjęła dyplom potwierdzający udział placówki w konkursie. Natomiast każdy  uczestnik otrzymał imienny certyfikat.Dyrektor szkoły Ilona Składanowska dziękuje uczniom, rodzicom i nauczycielom za wkład włożony w organizację i przebieg tak prestiżowego konkursu. W sposób szczególny: p. Ewie Małeckiej za poprowadzenie konkursu, p. Annie Kuczyńskiej za pełnienie roli dyrygenta, p. Kamilowi Krygierowi za oprawę muzyczną, p. Agnieszce Podkomorzy, p. Agnieszce Traczyk, p. Barbarze Wieczorek za przygotowanie scenografii, p. Januszowi Ziółkowskiemu za wystawienie pocztu sztandarowego, p. Barbarze Woźniak, p. Łukaszowi Rutkowskiemu za sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej oraz p. Ewie Sempławskiej za koordynowanie projektu.


Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej:

Zapraszamy do galerii …

Wielkanocna akcja charytatywna ,,Jajeczko dla Malucha”

,,Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili”. [Jean de La Bruyére]

Jak co roku z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami włączyli się do akcji charytatywnej pod hasłem ” Jajeczko dla Malucha”. Podopieczni Domu Małego Dziecka ” Maluch” mieszczącego się przy ulicy Sielskiej 3 we Włocławku otrzymali od naszej społeczności szkolnej Jajka Kinder Niespodzianki. Celem akcji było wyrabiane nawyku dzielenia się z innymi.
Organizatorami przedsięwzięcia byli p. Agnieszka Podkomorzy, p. Joanna Milewska, Samorząd Szkolny pod opieką p. Anety Lewandowskiej
Uczestnikom akcji, a także jej organizatorom serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do galerii…