Month: Czerwiec 2019

Uroczyste zakończenie gimnazjum

    Piękne, upalne popołudnie 19 czerwca 2019 r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku jako uroczystość pożegnania uczniów ostatniego rocznika klas gimnazjalnych. W tym wyjątkowym, historycznym dniu udział wzięli: dyrekcja, rodzice, nauczyciele i tegoroczni absolwenci.

    Nieodłącznym elementem zakończenia roku jest zawsze uroczysty polonez w wykonaniu absolwentów wraz z wychowawcami- tak było i tym razem. Oficjalną część imprezy rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Jako pierwsza wygłosiła przemówienie Pani Wicedyrektor Szkoły Ewa Cieślak. Podziękowała tegorocznym absolwentom za sumienną i ciężką pracę przez trzy lata nauki. Pogratulowała im osiągnięć i wielu działań na polu społecznym, artystycznym, naukowym. Życzyła, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały im odwagi i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Nauczycielom podziękowała za motywację do zdobywania wiedzy, zaangażowanie i wytrwałość. Rodzicom- za wsparcie i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Życzyła im dalszych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Nejman, dziękując za dotychczasową wzorową współpracę, doceniła trud i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców włożony wychowanie i edukację. Przemówienie w imieniu Samorządu Uczniowskiego wygłosiła Nikola Chojnacka. Do podziękowań za współpracę, życzliwość, docenianie i wspieranie ich pracy dołączyła krótką, ale zobowiązującą deklarację- absolwenci nadal będą kierować się w życiu zasadami moralnymi, które pozwolą zachować godność człowieka, uznanie i szacunek innych. Pożegnanie absolwentów w imieniu klas siódmych wygłosiły: Gabriela Śmiłowicz i Natalia Rutkowska. Przypomniały w nim, że szkoła to miejsce, w którym rodzą się wielkie odkrycia wiedzy, ale także emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. Tak, aby wszystko, co było obce i nieznane stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie. Życzyły absolwentom szerokiej drogi, bez trosk, smutków i zwątpienia, aby zawsze towarzyszyła im radość, zrozumienie i przyjaźń.  Pożegnanie w imieniu absolwentów wygłosiły: Zuzanna Łydka 3cG i Oliwia Stolarczyk 3aG. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i rodzicom za codzienny trud włożony w ich nauczanie, wychowanie i troskliwą opiekę każdego dnia.

  Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród i świadectw najlepszym uczniom. Pani Dyrektor Ilona Składanowska i Pani Wicedyrektor Ewa Cieślak w asyście wychowawców poszczególnych klas wręczyły uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz podziękowały rodzicom, wręczając im listy gratulacyjne. Jak co roku, największe emocje wzbudził moment wręczenia nagrody dla najlepszego ucznia. Prymusami- Absolwentami Szkoły w 2019 roku zostali: Marta Matuszewska 3c i Aleksander Sidwa 3c. Wyróżniono także uczniów z najlepszymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym. W tym roku szkolnym cieszyliśmy się z wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego – dwoje uczniów otrzymało 100% punktów: z j. angielskiego Igor Nejman 3c, Jakub Piński 3a. Najlepszym wynikiem z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego mogą poszczycić się: Marta Matuszewska 3c (83,6%) i Aleksander Sidwa 3c 81,3%. Natomiast 100% frekwencję uzyskali: Piotr Bielicki 3c, Norbert Struciński 3c. Doceniona została także młodzież, która aktywnie podjęła pracę społeczną na rzecz naszej szkoły i środowiska. Wręczono także nagrody za sukcesy w licznych konkursach i medale za osiągnięcia sportowe.

  Uroczystość uświetniła część artystyczna, przygotowana przez klasy 3aG i 3cGa, pod opieką p. Joanny Świeczkowskiej, p. Anny Kuczyńskiej, p. Anety Lewandowskiej i p. Agnieszki Kościańskiej.

  Zuzanna Łydka i Anna Sambor w roli prowadzących odczytały ze szkolnego zeszytu uwag nagany, udzielone przez naszych absolwentów, nauczycielom i pracownikom szkoły. W formie prezentacji oglądaliśmy jako osobisty komentarz krótkie, śmieszne filmiki wyreżyserowane przez naszych absolwentów.

  W dalszej części artystycznej Aleksandra Kornej i Patrycja Manowska jako prowadzące podały nam dokładny przepis “tworzenia idealnego ucznia” albo prościej i okrutniej- “urabiania ucznia” od etapu przedszkola aż do gimnazjum. Kolejno dodawane przez nauczycieli w czasie jego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej składniki tj. odwaga, spora dawka konformizmu, w klasach kolejnych uzupełniane zostały hojnie wyobraźnią, poczuciem humoru, szczyptą złośliwości, uporczywym, ale cierpliwym “wlewaniem nowej wiedzy” i dodaniem do niej systematyczności. Gimnazjalista nie zapominał już w szkolnych murach o zasadzie pomysłowości i sprytu, ale niestety zmagał się ciągle z furią zatroskanego o jego los nauczyciela. Na koniec roku szkolnego byliśmy świadkami “dekorowania” go (w miarę artystycznie), czyli “posypywania” odrobiną lizustwa i obłudy, a następnie podaniem go…. szczęśliwej rodzinie i zdziwionemu na jego widok społeczeństwu. W mistrzowskie odegranie roli grzecznego przedszkolaka wcielił się Filip Maciakiewicz z klasy 1c, przedszkolankę: Paulina Kotas 3aG, prymusa szkolnego: Michał Strzelewicz 4f, cierpliwą i zatroskaną o los ucznia nauczycielkę: Oliwia Czerwińska 3aG, gimnazjalistę: Adam Łańcucki 3cG, nauczycielkę z długoletnim stażem pracy w gimnazjum: Katarzynę Zelmak 3aG, stylistyki: Nikola Chojnacka 3cG i Marta Matuszewska 3cG, zatroskanych rodziców: Piotr Bielicki 3cG i Katarzyna Penar 3cG, społeczeństwo: publiczność.

   Największy aplauz wzbudziły “Nagrody… śmiechu warte”.  Absolwentom przyznano tytuły i odznaczenia za zasługi, zarówno te znane szerszej publiczności jak i te, na które nikt nie zwrócił nigdy większej uwagi. Wymieńmy kolejno: złotą miarkę za rozszerzenie swoich horyzontów umysłowych przez udźwignięcie swoich szarych komórek na wysokość ponad 180 cm od podłogi otrzymali najwyżsi gimnazjaliści, poduszki za najczęstsze spóźnianie się na pierwszą godzinę lekcyjną i przesypianie nawet najbardziej stresujących lekcji przyznano “Starym Niedźwiedziom”, tytuł “Mistrza Ciętej Riposty”, “Mistrza Lotnej Myśli” za bujanie na lekcji w obłokach, “Amanta Roku”, wyróżnienie za najlepsze wcielenie się w rolę Romea i Julii, Super Wiktor za nieprawdopodobne podobieństwo do aktorki Sandry Bullock,  Krzyż Virtutti Militari za pierwsze zwiastuny sumiastych wąsów, Super Wiktor za nieprawdopodobne podobieństwo do Justina Biebera, tytuł “Mistrza w ściąganiu na lekcji”, “Mistrz i Mistrzyni Parkietu”, “Romantyk Roku”, “Zbuntowany Anioł”, “Imprezowicz Roku”.

  Po dużej dawce humoru nadszedł czas na niezapomniane chwile wzruszeń. Docenić chcieliśmy pracę wychowawców klas trzecich gimnazjum, dlatego przewodniczący w imieniu klasy wręczyli im drobne upominki i dyplomy. Następnie mogliśmy obejrzeć prezentacje uczniowskie, podsumowujące ich wspólne lata w jednej klasie. Było zabawnie, ale i wzruszająco. W tle z piosenką “Ostatni raz z moją klasą” w niejednym oku zakręciły się ukradkiem skrywane łzy.  Po nich czekała niespodzianka przygotowana przez Panią Wicedyrektor Ewę Cieślak i nauczycieli uczących gimnazjalistów- ich prezentacja, ale tym razem zdecydowanie na otarcie łez z akcentem humorystycznym, dużą dawką dystansu do siebie i wyostrzeniem w tle piosenki “Zróbmy sobie fotę”.

  Uroczystość była niezwykle wzruszająca, bo było to ostanie spotkanie w tym gronie pedagogicznym. Pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę nauczycielkę języka polskiego Panią Krystynę Ziółkowską i Panią Wicedyrektor Ewę Cieślak, która od września obejmuje stanowisko kierownicze w innej placówce szkolnej. Moc uścisków, wiele łez, szczerych wyznań, ciepłych słów, życzeń splątanych w piękne dedykacje muzyczne i poetyckie- potwierdzą jak wielkim szacunkiem, oddaniem i uznaniem darzyli je dyrekcja, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

   Podziękowania za tę uroczystości dla nauczycieli: Pani Wicedyrektor Ewy Cieślak, Pani Ewy Małeckiej, Pani Barbary Wieczorek, Pani Agnieszki Traczyk, Pani Anny Kuczyńskiej, Pani Joanny Świeczkowskiej, Pani Anety Lewandowskiej, Pani Agnieszki Kościańskiej, Pani Barbary Woźniak, Pana Janusza Ziółkowskiego.

  Dziękujemy prowadzącym artystyczną część tej uroczystości uczennicom klasy 3cG: Zuzannie Łydce, Annie Sambor, Aleksandrze Kornej i Patrycji Manowskiej. Recytatorom, solistkom: Martynie Bogdziewicz i Annie Sambor, małym i dużym aktorom występującym na naszej szkolnej scenie- za możliwość przeżycia dzięki Wam cennych i niezapomnianych chwil. Wiktorowi Ochmańskiemu i Adrianowi Trzcińskiemu za sprawne czuwanie nad nagłośnieniem i prezentacjami multimedialnymi.

  Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły słonecznych wakacji, a abiturientom dostania się do wymarzonych szkół.

Do zobaczenia na życiowych szlakach!

Zapraszamy do galerii…

Uroczystość pożegnania klas ósmych – Rocznik 2019

,,Mówimy Wam do widzenia, i mówimy to ze łzami, bo smutne są w życiu chwile rozłączenia. Choć z dala, to zawsze w naszych serach pozostaniecie z nami. Zawsze będziemy pielęgnować o Was najmilsze wspomnienia”. 
19 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach ósmych. Jednym z  jej elementów było uhonorowanie nagrodami, dyplomami, podziękowaniami Ósmoklasistów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
a także systematycznie i aktywnie pracowali na rzecz szkoły, innych placówek oświatowych i instytucji, środowiska lokalnego, wolontariatu.  Dyrektor Szkoły Pani Ilona Składanowska wręczyła także listy gratulacyjne Rodzicom, których dzieci otrzymały świadectwo z wyróżnieniem, w tym bardzo dobre i celujące oceny oraz wzorowe zachowanie. Ponadto Dyrektor Szkoły uhonorowała  Rodziców podziękowaniami za wieloletnią i owocną współpracę ze szkołą. Ósmoklasiści po raz ostatni przygotowali niezwykle wzruszającą część artystyczną, podczas której wręczyli kwiaty Zespołowi kierowniczemu, Nauczycielom i Rodzicom. Emocji nie było końca, szczególnie wtedy, gdy zostali obdarowani upominkami przygotowanymi przez siódmoklasistów. Dziękujemy recytatorom, solistom, chórowi Prestissimo, tancerzom za doznania i wzruszenia, których nie zabrakło. Dyrektor Szkoły dziękuje nauczycielom, którzy przygotowali wraz z uczniami tę uroczystość:Pani Mirelli Bartoszczyk, Pani Annie Kuczyńskiej, Pani Ewie Małeckiej, Pani Agnieszce Podkomorzy, Pani Ewie Sempławskiej, Pani Agnieszce Traczyk, Pani Barbarze Wieczorek, Pani Barbarze Woźniak, Panu Januszowi Ziółkowskiemu.

Są w naszym życiu takie osoby, które spotkane w jednej chwili zostały przez nas ledwo zauważone.

Są takie, które po tygodniu były już polubione.

Są takie, które od pierwszego wejrzenia zostały pokochane,

ale i takie, które po latach odeszły w nieznane.

 Są takie, które zrodziły się z szacunku i miłości

i to One odprowadzą nas do wieczności.

Kochani Absolwenci…

nie czwarty i nie pierwszy,

lecz pozostałe są o Was wersy.

Jeśli tego słuchacie, to znaczy, że jesteście jeszcze z nami.

Jeśli tego słuchacie, to znaczy, że już czas,

że ta chwila dziś niestety rozdzieli nas,

oddali codzienne obcowanie, może z niektórymi na świetlne lata,

choć nie wiadomo, bo los łaskawy bywa i figle lubi płatać.

Tak się broniłam, tak się tego momentu bałam,

bo nie wiedziałam, czy dam radę wypowiedzieć jakiekolwiek słowa.

Nagle wszystkie wspólne spotkania, przeprowadzone gdzieś tam rozmowy,

dyskusje w międzyczasie,

dylematy i spory  o to, kto ma rację, a kto nie,

czyja wina,

kto jest pierwszy,

kto się stara,

racja jego,

problem jej.

Z czasem było tego coraz mniej…

I właśnie, o ironio,  tamtych chwil  mi żal.

Ból rozłąki z goryczą się splata, bo czy można zapomnieć te wszystkie, tak piękne lata…

Całych osiem…

To i dużo, i mało.

Chociaż wiem, że życia nie można zatrzymać,

to czasem by się chciało…

spotkać raz jeszcze tę małą dziewczynkę w kraciastej spódnicy, z kokardą we włosach

i tego chłopaka, co płakał po nocach,

bo przeżywał rozstanie z mamą…

albo młodą damę z dobrymi manierami,

ale też i marudera ze swoimi humorami.

Tak bardzo mi szkoda, że ich  już nie zobaczę…

Bo przecież nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.

Jednego kęsa dwa razy połknąć.

W życiu kończy się coś, by zaczęło się coś…

Idźcie prostą drogą do wybranego celu.

Mierzcie czyny na zamiary.

Nie marnujcie czasu na waśnie i swary.

Strońcie od zła i dzielcie się dobrem jak najlepszym bochnem chleba.

Używajcie po równo rozumu i serca,

bo tak żyć trzeba.

Miejcie realne marzenia.

Dążcie do szczęścia.

Milczcie roztropnie, pamiętając o tym, że słowa bez uczynków nie mają wagi.

Dla równowagi nie chciejcie być kimś innym.

Pozostańcie sobą.

Kiedyś, gdzieś, pomiędzy latami,

wspomnijcie nas czasami.

                                                                                                                                                       Ewa Sempławska

                                                                      Włocławek, 19 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do galerii…

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I – VII

,,Niech żyją wakacje, niech żyją góry, las”… 19 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 ostatni raz zabrzmiał dzwonek, bowiem przyszedł czas letniej laby. Zanim jednak to się stało, społeczność szkolna wysłuchała przemówienia Dyrektora Szkoły Pani Ilony Składanowskiej, podczas którego nie zabrakło podziękowań, gratulacji, życzeń i rad dotyczących bezpieczeństwa. Obejrzeliśmy również część artystyczną nawiązującą do wypoczynku i czerpania radości z niego. Dziękujemy recytatorom, tancerzom, chórowi Prestissimo oraz nauczycielom: Pani Annie Kuczyńskiej, Pani Ewie Małeckiej, Pani Annie Sekleckiej, Pani Julii Skowrońskiej, Pani Agnieszce Traczyk, Pani Barbarze Wieczorek, Pani Barbarze Woźniak, Panu Januszowi Ziółkowskiemu. Dyrektor Szkoły dziękuje uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom obsługi i administracji za całoroczny efektywny trud włożony w podniesienie jakości pracy szkoły. Wszystkim życzy udanego wypoczynku.

Zapraszamy do galerii …

Apele podsumowujace rok szkolny 2018/2019 w klasach IV – VIII

14 i 17 czerwca 2019 r. odbyły się apele podsumowujące rok szkolny 2018/2019. W czasie spotkania w grupach wiekowych wyróżniono uczniów, którzy uzyskali na świadectwie średnią ocen 4,75 i powyżej, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Wręczono także nagrody, dyplomy, podziękowania zwycięzcom licznych konkursów, akcji, przedsięwzięć i projektów. Podczas apelu klas czwartych Dyrektor Szkoły Pani Ilona Składanowska przekazała przechodni Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków uczniom klasy 4a za najwyższą średnią w szkole – 4,79.  W czasie apelu nie zabrakło również wakacyjnych rad, przestróg i życzeń.Dyrektor Szkoły serdecznie dziękuje uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom grup wiekowych za pracę w kończącym się roku szkolnym.

Zapraszamy do galerii

Szkolny konkurs Omnibus

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum wzięli udział w szkolnym konkursie Omnibus. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, składającego się z pytań zamkniętych i otwartych z różnych dziedzin nauki. W klasach czwartych I miejsce zajęła uczennica Natalia Grabowska, II miejsce Antoni Przybysz, III miejsce Julia Rudzińska.
Omnibusem w klasach gimnazjalnych został Aleksander Sidwa, II miejsce zajęła Marta Matuszewska, natomiast III miejsce zajął uczeń Miłosz Jóźwiak.
Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów.
Organizatorzy:
Małgorzata Michalska – Pawlak
Iwona Palińska – Kacprowicz

Anwilowe warsztaty edukacyjne

W piątek, 07.06.2019 r., uczniowie z  klas ósmych uczestniczyli w Anwilowych warsztatach edukacyjnych, które zostały zorganizowane przez podmioty, tj.: Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, Firmę ANWIL, Politechnikę Gdańską, a także Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Tematyka spotkania dotyczyła nowych technologii, które są udziałem takich dziedzin naukowych jak mechanika i mechatronika. Pierwsza część spotkania związana była z wykładem prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej – Pana Ryszarda Jasińskiego. Druga część, warsztatowa, umożliwiła nabycie umiejętności praktycznych.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w przedsięwzięciu, które ściśle łączy się z poznaniem specyfiki zawodu mechanika i mechatronika.

 Szczegółowa relacja znajduje się na stronie Organizatora:

http://www.zst.com.pl/pl,news2,,273.html

Dziękujemy koordynatorowi przedsięwzięcia Pani Kamili Szylbert.

Zapraszamy do galerii…

Charytatywna kawiarenka

  W środę zorganizowaliśmy Szkolną Kawiarenkę, z której dochód został przeznaczony  na wsparcie podopiecznych Oddziału TOZ we Włocławku. Dziękujemy nauczycielom, przede wszystkim p. Ilonie Tomczak, która upiekła przepyszne babeczki. Wolontariuszom, którzy już we wtorek przygotowali salę, w środę dostarczyli słodkości, a także zajęli się obsługą (Emilii Krzemińskiej, Alicji Wiśniewskiej, Oliwii Czerwińskiej, Oliwii Stolarczyk, Paulinie Kotas, Katarzynie Zemlak, Darii Głuszek, Zuzannie Krzychale, Weronice Sateja, Katarzynie Piernikowskiej) oraz rodzicom, którzy przygotowali smakowite wypieki, a także wsparli przedsięwzięcie.

   Organizatorami Kawiarenki były p. Aneta Lewandowska, p.Kamila Szylbert.

  Jesteśmy wdzięczni za wsparcie całej społeczności szkolnej. Dzięki Waszej hojności udało się zebrać blisko 250 zł.

Zapraszamy do galerii…

Uroczyste podsumowanie LIGII ZADANIOWEJ

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa”.  Miło nam poinformować, iż wśród nagrodzonych uczniów znalazł się uczeń naszej szkoły – Kamil Dębowski  z klasy 7C. Zajął on III miejsce w powiecie, uczestnicząc  wcześniej we wszystkich spotkaniach rejonowych konkursu. Kamil wykazał się pracowitością, samodzielnością i pokazał swoje możliwości.

„Liga Zadaniowa” to konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów klas VI i VII szkół  pod patronatem Kuratora Oświaty. Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Opiekunem ucznia jest  p. Wanda Porębska. Kamilowi i jego mentorowi gratulujemy i życzymy sukcesów!

Zapraszamy do galerii …