Day: 4 czerwca 2019

Projekt ,,Lubię tu być…na zielonym”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 6a pod opieką p. Małgorzaty Nowackiej zrealizowali projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego ,,Lubię tu być…na zielonym, którego Organizatorem był Urząd Marszałkowski. Zadanie uczestników polegało na samodzielnym opracowaniu podprojektu ,,Eko – lider”. W ramach ww. powstały:

  • ,,Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy i my” – autorstwa Alicji Figielskiej,
  • ,,Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy i jego walory”, który przygotowała Kinga Szkopińska,
  • ,,Poznajemy przyrodę w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym”, którego autorem był Piotr Kowalski,
  • ,,Las jaki jest, każdy widzi” – według pomysłu Huberta Witczaka.
    Ponadto uczniowie przygotowali konkursy przyrodniczo – ekologicznej. Zaplanowali także spotkania z leśnikiem Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, których adresatami byli uczniowie klas I – VI naszej szkoły. Wartością dodaną stała się wystawa pt.,,Ptaki na fotografii”, którą zorganizował Hubert Witczak.
    Dziękujemy młodym przyrodnikom, a także ich opiekunowi za aktywny udział w prestiżowym projekcie wojewódzkim. Składamy również podziękowania Dyrektorowi Centrum Kultury Browar ,,B” – Pani Lidii Piechockiej – Witczak za owocną współpracę.

Autorem zdjęć jest p. Andrzej Reszke.

,,Bądź bezpieczny”

28 i 30 maja 2019 r. w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka” czwarto i piątoklasiści spotkali się z pracownikiem Straży Miejskiej p. Anetą Kuczyńską. Podczas prelekcji usystematyzowali swoją wiedzę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w szkole, jak i poza nią, a także w domu, w czasie dni wolnych od zajęć, w tym ferii i wakacji. Z pewnością nasi uczniowie nie będą mieli problemu z odróżnieniem dobra od zła, osoby, która chce zaszkodzić od osoby, która zamierza pomóc, sytuacji i zachowań sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa od tych, które mogą mieć dramatyczny finał.
Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Pani Anecie Kuczyńskiej oraz komendantowi Straży Miejskiej we Włocławku za współpracę w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”.

Zapraszamy do galerii ...