Kalendarz szkolny 2018/2019

 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 IX 2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019.
20 IX 2018 Posiedzenie Rady Rodziców , godz. 17.45.
19, 20 IX 2018 Zebrania z rodzicami , godz. 17.00.
24 X 2018 Ślubowanie uczniów klas I , godz. 17.00.
25 X 2018 Konsultacje z rodzicami , godz.17.00.                                                                     
9 XI 2018 100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – uroczystości szkolne.
11 XII 2018 Termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych na I półrocze
12 , 13 XII 2018 Zebrania z rodzicami , godz.17.00.  Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze.
23 – 31 XII 2018 Zimowa przerwa świąteczna.
11 I 2019                            Termin wystawienia ocen na I półrocze.
14 – 27 I 2019 Ferie zimowe.

29 I 2019

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze.

30 I 2019

Rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze.
30 I 2019 Posiedzenie Rady Rodziców , godz. 16.30.
31 I 2019 Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza.
1 II 2019 Zakończenie I półrocza.
13, 14 III 2019 Zebrania z rodzicami , godz. 17.00.
14 III 2019 Spotkania dyrektora z rodzicami przed egzaminami

– godz. 16.00 – egzamin gimnazjalny

– godz. 16.30 – egzamin ósmoklasisty

10, 11, 12 IV 2019 Egzamin gimnazjalny
15, 16, 17 IV 2019 Egzamin ósmoklasisty.
18 – 23 IV 2019 Ferie wiosenne.
10 V 2019 Termin wystawienia  przewidywanych ocen rocznych.
14, 15 V 2019 Zebrania z rodzicami. Powiadomienie rodziców o  przewidywanych ocenach rocznych.
10 VI 2019 Termin wystawiania ocen rocznych.
13 VI 2019 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna .
17 VI 2019 Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019.
17 VI 2019 Posiedzenie Rady Rodziców , godz. 16.30.

21 VI 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
22 VI – 31 VIII 2019 Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

– 02.11.2018, 12.11.2018

– 10,11,12.04.2019 – egzamin gimnazjalny

– 15,16,17.04.2019  – egzamin ósmoklasisty

– 02.05.2019