Klasy pierwsze

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2019/2020.
1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948),
– Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
3. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uchwała Nr XXX/54/2017

Zarządzenie Prezydenta 24 2019

Harmonogram_naboru_2019

Zarządzenie-nr-1 Dyrektora Szkoły

4. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać również
z sekretariatu.

Deklaracja woli I klasy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wniosek o przyjęcie spoza obwodu2019

Zgłoszenie do kl.1 z oświadczeniem