Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

14 1320 1120 2720 6243 2000 0001