Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

images

  1. Cele konkursu:
  • podnoszenie umiejętności wykorzystywania podstawowych pojęć  i działań matematycznych w rozwiązywaniu złożonych zadaniach tekstowych, nietypowych i SUDOKU,
  • posługiwanie się precyzyjnym językiem matematycznym,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
  1. Koordynatorzy: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic-Kolatorska
  2. Uczestnicy konkursu powinni przejść szkolne eliminacje i uzyskać miano Mistrza „DOBRZE LICZĘ”.
  3. Jednego Szkolnego Mistrza „DOBRZE LICZĘ” z klas trzecich należy zgłosić do udziału w XVI Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Uczniów Klas Trzecich w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.
  4. Pisemne zgłoszenie należy kierować na adres:

        Szkoła Podstawowa Nr 2
       ul.Żytnia 47
      87- 800 Włocławek
      z dopiskiem „Konkurs Matematyczny”
      poprzez  e-mail:  nr2nr2@wp.pl   lub  fax:  54  233  81  63

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekuna oraz adres szkoły.

  1. XVI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich odbędzie się  17 maja 2019 roku  o godzinie 10.00  w Szkole Podstawowej Nr 2  we Włocławku.

PODSUMOWANIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO- 2018

18 maja 2018 roku odbyła się XV edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Uczniów Klas Trzecich „ DOBRZE LICZĘ”.
Uczestnikami konkursu byli Mistrzowie matematyki z 11 włocławskich szkół   – laureaci szkolnego etapu tego konkursu.
Celem konkursu było dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej i przeżycie pięknej przygody z matematyką.

Oceny pracy dokonała komisja w składzie: 
p. Ewa Drożdż, p. Jolanta Strychalska

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce –  BORYS WUJKOWSKI     Prywatna  Szkoła Podstawowa Zespołu  Edukacji ,,WIEDZA

II miejsce –  PIOTR JANKOWSKI      Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami  Integracyjnymi

III miejsce –  JULIA ZYGADLIŃSKA     Szkoła Podstawowa Nr 10

Za wysoki poziom wiedzy matematycznej i wspaniałą zabawę umysłową wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, które wręczyła pani Ilona Składanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2. Opiekunowie dostali podziękowania  za przygotowanie szkolnych Mistrzów „DOBRZE LICZĘ” do zmagań matematycznych.

Sponsorami  konkursu byli: BIURO TURYSTYCZNE ,,TURYSTA”, CENTRUM KULTURY BROWAR B, SAT FILM, WYDAWNICTWA: MAC EDUKACJA  i NOWA ERA oraz DYREKCJA SZKOŁY.    
Koordynatorzy konkursu: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic-Kolatorska

PODSUMOWANIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO W ROKU 2017
Dnia 12 maja 2017 roku odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Uczniów Klas Trzecich „ DOBRZE LICZĘ”.  Uczestnikami konkursu byli Mistrzowie matematyki z 10 włocławskich szkół  , laureaci szkolnego etapu tego konkursu.
Celem konkursu było dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej i przeżycie pięknej przygody z matematyką.
Oceny pracy dokonała komisja w składzie:         
p.  Małgorzata Bodenszac
p.  Ewa Drożdż
p.  Jolanta Strychalska

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce –  IGNACY  KOMAR     Zespół Szkół Muzycznych                                                                                                                                                  

II miejsce –  MICHAŁ  WESOŁOWSKI   Zespól Szkół Nr 9  Szkoła Podstawowa Nr 22

III miejsce –  MATEUSZ  PRZYBYSZ   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

         Za wysoki poziom wiedzy matematycznej i wspaniałą zabawę umysłową nagrody książkowe i rzeczowe laureatom wręczyła pani wicedyrektor Małgorzata Stasiak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez NordUnion – Centrum Ubezpieczeń i Finansów, a podziękowania otrzymali  opiekunowie za przygotowanie szkolnych Mistrzów „DOBRZE LICZĘ” do zmagań matematycznych.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic-Kolatorska

PODSUMOWANIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO W ROKU 2016

Dnia 21 kwietnia 2016 roku odbyła się XIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Uczniów Klas Trzecich „ DOBRZE LICZĘ”.
Uczestnikami konkursu byli Mistrzowie matematyki z 14 włocławskich szkół – laureaci szkolnego etapu tego konkursu.
Celem konkursu było dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej i przeżycie pięknej przygody z matematyką.
Oceny pracy dokonała komisja w składzie:   
p.  Ewa Dobrosielska
p. Ewa Drożdż
p. Monika Piernikowska

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce –  KAROL  GRZEGORZEWSKI            Szkoła Podstawowa Nr 23                                                                                                                                                  

II miejsce –  ADAM  MIKOŁAJEWSKI               Szkoła Podstawowa Nr 12

III miejsce –  DOMINIKA  SOBIERAJSKA         Szkoła Podstawowa Nr  2     

Za wysoki poziom wiedzy matematycznej i wspaniałą zabawę umysłową wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyła pan Jolanta Michalska, st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty. Pani Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor Centrum Kultury Browar B, wręczyła podziękowania opiekunom za przygotowanie szkolnych Mistrzów „DOBRZE LICZĘ” do zmagań matematycznych. Nagrody książkowe i rzeczowe laureatom III i II miejsca wręczyła pani Mariola Gawłowska, radna, przewodnicząca Komisji Edukacji, a I miejsca – pan Janusz Ziółkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.
Sponsorami  konkursu byli: SATFILM . CENTRUM KULTURY BROWAR B, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZDZISŁAWA ARENTOWICZA oraz DYREKTOR SZKOŁY.    

Koordynatorzy konkursu: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic-Kolatorska

 Fotorelacja z XIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Uczniów Klas Trzecich