Oddziały przedszkolne

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:
wloclawek.przedszkola.vnabor.pl 

Terminarz naboru:

1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  • od 1 marca do 8 marca 2019r.w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
    • kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
    • kartę można pobrać z sekretariatu szkolnego SP 2

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Harmonogram naboru przedszkole

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  • od 11 do 22 marca 2019r.rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (elektroniczne formularze będą dostępne od 11.03.2019);
    • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z sekretariatu szkolnego SP 2;
    • Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/53/2017

Zarzadzenie Prezdydenta Nr 30 2019

Zarządzenie-nr-2 Dyrektora Szkoły

Dokumenty do pobrania:

1) Karta_potwierdzenia- kontynuacja

2) Informator_dla_kandydata

3)Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

4) Dodatkowe oświadczenia:

Wielodzietność rodziny

Samotne wychowywanie kandydata