Bądźmy poszukiwaczami autorytetów

6 czerwca 2019 r.

        To właśnie dziś uczniowie klas IV – VIII mogli zgłębić wiedzę na temat autorytetów, które są niezbędne każdemu człowiekowi na każdym etapie jego życia.

        Zajęcia poprowadziła p. Kamila Szylbert – pedagog szkolny,  doradca zawodowy.

        Dziękujemy za garść cennych wskazówek i drogowskazów   w poszukiwaniu prawdziwych autorytetów.

Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

  Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.  Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Materiały dla szkoły opracowała i przesłała  Fundacja Wspomagająca Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com).

Projekt dofinansowany został przez Ministra Sprawiedliwości, który jest dysponentem Funduszu Sprawiedliwości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

  Fundacja “ARCHEZJA” jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

 Założenia projektu

  Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych, tj.: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

  Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

Pragnąc to osiągnąć, należy  nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców  w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej  i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji  i miłości.

 • Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
 • Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
 • Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony   w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu,   przez co czuje się zagrożony.

   Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Dwa wymiary Kampanii:

 1. Pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (filmy, konspekty, scenariusze) do realizacji zajęć pt. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.
 2. Ewaluacja programu (do projektu ministerialnego).

Koordynatorami przedsięwzięcia na terenie Szkoły są:

 • p.  Kamila Szylbert,
 • p. Marzena Ziółkowska.

Informacja sporządzona w oparciu o stronę internetową: https://info.autorytet.org

Opracowała: p. Kamila Szylbert

Spotkanie z ratownikami WOPR

5 czerwca 2019 r.

,,Woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza jest niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności i brawury ludzi”.

Pod takim hasłem odbyło się szkolenie pokazowo – instruktażowe dla naszych uczniów, które prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. Uczestnikom przypomniano zasady zachowania się nad wodą:

 • kąpiemy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
 • stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników,
 • nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innym osobom,
 • nie wszczynamy fałszywych alarmów,
 • nie pływamy w czasie burzy, mgły, po zmroku oraz podczas porywistego wiatru,
 • nie wchodzimy do wody, gdy jesteśmy zmęczeni albo się źle czujemy.
  Ponadto uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy zapamiętali numery alarmowe: 112 lub 601 100 100.
  Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz ratownikom za przeprowadzone zajęcia oraz owocną współpracę.

Zapraszamy o galerii…

Projekt ,,Lubię tu być…na zielonym”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 6a pod opieką p. Małgorzaty Nowackiej zrealizowali projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego ,,Lubię tu być…na zielonym, którego Organizatorem był Urząd Marszałkowski. Zadanie uczestników polegało na samodzielnym opracowaniu podprojektu ,,Eko – lider”. W ramach ww. powstały:

 • ,,Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy i my” – autorstwa Alicji Figielskiej,
 • ,,Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy i jego walory”, który przygotowała Kinga Szkopińska,
 • ,,Poznajemy przyrodę w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym”, którego autorem był Piotr Kowalski,
 • ,,Las jaki jest, każdy widzi” – według pomysłu Huberta Witczaka.
  Ponadto uczniowie przygotowali konkursy przyrodniczo – ekologicznej. Zaplanowali także spotkania z leśnikiem Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, których adresatami byli uczniowie klas I – VI naszej szkoły. Wartością dodaną stała się wystawa pt.,,Ptaki na fotografii”, którą zorganizował Hubert Witczak.
  Dziękujemy młodym przyrodnikom, a także ich opiekunowi za aktywny udział w prestiżowym projekcie wojewódzkim. Składamy również podziękowania Dyrektorowi Centrum Kultury Browar ,,B” – Pani Lidii Piechockiej – Witczak za owocną współpracę.

Autorem zdjęć jest p. Andrzej Reszke.

,,Bądź bezpieczny”

28 i 30 maja 2019 r. w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka” czwarto i piątoklasiści spotkali się z pracownikiem Straży Miejskiej p. Anetą Kuczyńską. Podczas prelekcji usystematyzowali swoją wiedzę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w szkole, jak i poza nią, a także w domu, w czasie dni wolnych od zajęć, w tym ferii i wakacji. Z pewnością nasi uczniowie nie będą mieli problemu z odróżnieniem dobra od zła, osoby, która chce zaszkodzić od osoby, która zamierza pomóc, sytuacji i zachowań sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa od tych, które mogą mieć dramatyczny finał.
Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Pani Anecie Kuczyńskiej oraz komendantowi Straży Miejskiej we Włocławku za współpracę w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”.

Zapraszamy do galerii ...

Unikajmy ryzykownych zachowań – prelekcja

          ,,Bezpieczna Dwójka”
Unikajmy zachowań ryzykownych

24 i 27 maja 2019 r. gościliśmy  w szkole dr Annę Grabowską – Dąbek, aktualnie  pedagoga, specjalistę zatrudnionego w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Uczniowie klas ósmych, a także trzecich klas gimnazjum uczestniczyli  w prelekcji, która została zorganizowana w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”. 

Celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą zażywanie środków odurzających, tj.: alkohol, narkotyki, dopalacze, ale także wskazanie szeregu zachowań ryzykownych, na które narażamy się,  będąc w stanie zmienionej świadomości. Przekaz płynący z prelekcji był jednoznaczny: ,,Unikajmy takich sytuacji, szanujmy nasz najcenniejszy dar – życie”.

            Dyrektor szkoły Ilona Składanowska składa podziękowania  
dr Annie Grabowskiej – Dąbek, która bezinteresownie poświęciła
swój cenny czas, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z naszą młodzieżą.

Zapraszamy do galerii …

Półkolonie letnie w SP2

Zapraszamy na Półkolonie Letnie w Szkole Podstawowej Nr 2
w dniach 24.06.2019 r.- 28.06.2019 r.
Liczba miejsc ograniczona ( 30 osób)
Klasy I- IV
Wnioski i zapisy w sekretariacie szkoły – od 1.06.2019 r. do 15.06.2019 r.

UWAGA!
Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Półkoloniach podejmuje Organizator.

Zajęcia świetlicowe „BEZPIECZNA DWÓJKA”

23 maja 2019 r. w ramach projektu „BEZPIECZNA DWÓJKA”- odbyły się zajęcia świetlicowe pod hasłem „BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY I WSPÓŁPRACUJEMY”. Celem była poprawa bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Podczas zajęć dzieci opisywały swoje reakcje i emocje związane z sytuacjami radosnymi (zabawa) i przykrymi (dokuczanie). Uczyły się właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Wyjaśniały, czym jest cyberprzemoc. Podczas zajęć były aktywne i zaangażowane.

Zajęcia poprowadziły: p. Jolanta Magdzińska i p. Renata Kujawa

Zapraszamy na relację filmową:

Projekt ,,Bezpieczne Dwójka” – spotkanie z rodzicami

30 maja 2019 r. o godzinie 16:00 na I piętrze (korytarz byłego gimnazjum) odbędzie się spotkanie dla rodziców połączone z prezentacją multimedialną.Temat: Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Osoba prowadząca szkolenie: p. Kamila Szylbert