Uroczyste podsumowanie LIGII ZADANIOWEJ

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa”.  Miło nam poinformować, iż wśród nagrodzonych uczniów znalazł się uczeń naszej szkoły – Kamil Dębowski  z klasy 7C. Zajął on III miejsce w powiecie, uczestnicząc  wcześniej we wszystkich spotkaniach rejonowych konkursu. Kamil wykazał się pracowitością, samodzielnością i pokazał swoje możliwości.

„Liga Zadaniowa” to konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów klas VI i VII szkół  pod patronatem Kuratora Oświaty. Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Opiekunem ucznia jest  p. Wanda Porębska. Kamilowi i jego mentorowi gratulujemy i życzymy sukcesów!

Zapraszamy do galerii …

Ogólnopolska akcja czytelnicza

7 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 4a i 4e  uczestniczyli w  Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej pt. ,,Jak nie czytam, jak czytam”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza – filia przy ul. Żytniej – odbyło się głośne czytanie uczniów, wraz z nauczycielami, ulubionych książek. Opiekunami ,,młodych czytelników” były: p. Wanda Porębska i p. Iwona Palińska – Kacprowicz. Szkolnym koordynatorem akcji była p. Aneta Lewandowska.

Zapraszamy do galerii …

,,Z ortografią za pan brat”, czyli o sukcesie w dziedzinie bezbłędnego pisania

,,Z ortografią za pan brat”

           7 czerwca 2019 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej odbyło się   IV Dyktando Włocławskie dla Dzieci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek  dr. Marka Wojtkowskiego.

            Organizatorem Konkursu była Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej  Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.

             Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „ Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowanym przez Gminę Miasto Włocławek.

           Celem Dyktanda było krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,  rozbudzanie motywacji do pogłębienia wiedzy i umiejętności ortograficznych,  a także promocja kultury regionu.

             W kategorii wiekowej klas IV – VI naszą szkołę reprezentowały dziewczęta z kl. 6a, które przygotowała p. Ewa Kotecka. Spośród 26 uczestników włocławskich szkół uczennice naszej szkoły osiągnęły duży sukces.

Katarzyna Matusiak zajęła II miejsce,  a Kinga Szkopińska otrzymała wyróżnienie.

             Dziewczętom i ich opiekunowi  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ważny Certyfikat dla naszej placówki

,,Bezpieczeństwo jest relatywne w obliczu ludzkiej świadomości i wymogów konkretnej drogi”
(Mark Twight)

6 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków otrzymała Certyfikat ,,Bezpieczna placówka oświatowa” przyznany przez Instytut Badań Marki w Sosnowcu. Jednostka została umieszczona na Ogólnopolskiej Liście Bezpiecznych Placówek pod numerem 915/IBM/06/2019.
Ten prestiżowy status otrzymują nieliczne jednostki dydaktyczne, które kładą szczególny nacisk na bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia,
spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa w trosce o uczniów i kadrę nauczycieli oraz posiadają wymagane prawem dokumenty kodeksowe.
Jest to dla nas nie tylko ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość. Będziemy dalej pracować nad podnoszeniem bezpieczeństwa.
Instytutowi Badań Marki serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy.

Rozdanie nagród – KANGUR 2019

6 czerwca 2019 r.

Uczniowie naszej szkoły, którzy otrzymali bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur” wzięli udział w gali laureatów. Uroczystość miała miejsce 6 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 14. Wśród nagrodzonych byli: Dominika Sobierajska z klasy 6d, której opiekunem była p. Anna Czapska oraz Szymon Koprowski z klasy 4f, którego opiekunem była p. Wanda Porębska. Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy oraz czekamy na dalsze sukcesy!

Zapraszamy do galerii …

Bądźmy poszukiwaczami autorytetów

6 czerwca 2019 r.

        To właśnie dziś uczniowie klas IV – VIII mogli zgłębić wiedzę na temat autorytetów, które są niezbędne każdemu człowiekowi na każdym etapie jego życia.

        Zajęcia poprowadziła p. Kamila Szylbert – pedagog szkolny,  doradca zawodowy.

        Dziękujemy za garść cennych wskazówek i drogowskazów   w poszukiwaniu prawdziwych autorytetów.

Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

  Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.  Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Materiały dla szkoły opracowała i przesłała  Fundacja Wspomagająca Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com).

Projekt dofinansowany został przez Ministra Sprawiedliwości, który jest dysponentem Funduszu Sprawiedliwości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

  Fundacja “ARCHEZJA” jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

 Założenia projektu

  Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych, tj.: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

  Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

Pragnąc to osiągnąć, należy  nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców  w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej  i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji  i miłości.

 • Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
 • Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
 • Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony   w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu,   przez co czuje się zagrożony.

   Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Dwa wymiary Kampanii:

 1. Pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (filmy, konspekty, scenariusze) do realizacji zajęć pt. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.
 2. Ewaluacja programu (do projektu ministerialnego).

Koordynatorami przedsięwzięcia na terenie Szkoły są:

 • p.  Kamila Szylbert,
 • p. Marzena Ziółkowska.

Informacja sporządzona w oparciu o stronę internetową: https://info.autorytet.org

Opracowała: p. Kamila Szylbert

Spotkanie z ratownikami WOPR

5 czerwca 2019 r.

,,Woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza jest niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności i brawury ludzi”.

Pod takim hasłem odbyło się szkolenie pokazowo – instruktażowe dla naszych uczniów, które prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. Uczestnikom przypomniano zasady zachowania się nad wodą:

 • kąpiemy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
 • stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników,
 • nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innym osobom,
 • nie wszczynamy fałszywych alarmów,
 • nie pływamy w czasie burzy, mgły, po zmroku oraz podczas porywistego wiatru,
 • nie wchodzimy do wody, gdy jesteśmy zmęczeni albo się źle czujemy.
  Ponadto uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy zapamiętali numery alarmowe: 112 lub 601 100 100.
  Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz ratownikom za przeprowadzone zajęcia oraz owocną współpracę.

Zapraszamy o galerii…

Projekt ,,Lubię tu być…na zielonym”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 6a pod opieką p. Małgorzaty Nowackiej zrealizowali projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego ,,Lubię tu być…na zielonym, którego Organizatorem był Urząd Marszałkowski. Zadanie uczestników polegało na samodzielnym opracowaniu podprojektu ,,Eko – lider”. W ramach ww. powstały:

 • ,,Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy i my” – autorstwa Alicji Figielskiej,
 • ,,Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy i jego walory”, który przygotowała Kinga Szkopińska,
 • ,,Poznajemy przyrodę w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym”, którego autorem był Piotr Kowalski,
 • ,,Las jaki jest, każdy widzi” – według pomysłu Huberta Witczaka.
  Ponadto uczniowie przygotowali konkursy przyrodniczo – ekologicznej. Zaplanowali także spotkania z leśnikiem Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, których adresatami byli uczniowie klas I – VI naszej szkoły. Wartością dodaną stała się wystawa pt.,,Ptaki na fotografii”, którą zorganizował Hubert Witczak.
  Dziękujemy młodym przyrodnikom, a także ich opiekunowi za aktywny udział w prestiżowym projekcie wojewódzkim. Składamy również podziękowania Dyrektorowi Centrum Kultury Browar ,,B” – Pani Lidii Piechockiej – Witczak za owocną współpracę.

Autorem zdjęć jest p. Andrzej Reszke.

,,Bądź bezpieczny”

28 i 30 maja 2019 r. w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka” czwarto i piątoklasiści spotkali się z pracownikiem Straży Miejskiej p. Anetą Kuczyńską. Podczas prelekcji usystematyzowali swoją wiedzę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w szkole, jak i poza nią, a także w domu, w czasie dni wolnych od zajęć, w tym ferii i wakacji. Z pewnością nasi uczniowie nie będą mieli problemu z odróżnieniem dobra od zła, osoby, która chce zaszkodzić od osoby, która zamierza pomóc, sytuacji i zachowań sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa od tych, które mogą mieć dramatyczny finał.
Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Pani Anecie Kuczyńskiej oraz komendantowi Straży Miejskiej we Włocławku za współpracę w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”.

Zapraszamy do galerii ...