Plan działań szkoły

 Plan działań szkoły

1  ,,Sprzątanie świata”

 

 

Wicedyrektor

E. Sempławska

Klasy IV-VIII, 3G

Akcja ogólnopolska

 

wrzesień 2018 r.    
2 ,,Baterie zbieramy, Ziemię oczyszczamy”

 

Wicedyrektor

M. Pinkowska

wszyscy nauczyciele

( koordynator p. I. Palińska- -Kacprowicz)

Klasy 0- III

Klasy IV-VIII, 3G

Akcja ogólnopolska rok szkolny 2018/2019    
3 ,,Zbieranie nakrętek– wkręć się w pomaganie”

 

Wicedyrektor

M. Pinkowska

p. M. Nowacka

 

Akcja ogólnopolska rok szkolny 2018/2019    
4 ,, Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie” Wicedyrektor

M. Pinkowska

pp. wychowawcy klas,

pp. wychowawcy świetlicy,

( koordynatorzy-

p. B. Bieńkowska

p. p. K. Kurlapski)

Akcja ogólnopolska rok szkolny 2018/2019    
5 ,, Drzewko za butelkę”

 

Wicedyrektor

M. Pinkowska

p. M. Nowacka

p. A. Seklecka

Akcja ogólnopolska kwiecień/maj 2019  r.    
6 Międzynarodowy Dzień Zwierząt Wicedyrektor

M. Pinkowska

p .I. Dziedzic- Kolatorska

p .B. Bieńkowska

p. A. Lewandowska

 

Akcja ogólnopolska październik 2018 r.    
8 Mistrz Ortografii Wicedyrektor

M. Pinkowska

Klasy III

p. E. Drożdż

p. M. Kacprowicz

Wicedyrektor

E. Sempławska

Klasy IV- IIIG

p. A. Orzechowska

p. P. Reroń

 

Etap szkolny marzec 2019 r.    
9 Szkolny Konkurs

 ,,Sudoku”          

 

Wicedyrektor

M. Pinkowska

Wicedyrektor

E. Cieślak

Klasy III

p. K. Klejbach

p. A. Seklecka

Klasy IV- VI

p. W. Porębska

p. E. Słabęcka

Klasy VII, 3G

p. M. Michalska- Pawlak

p. K. Sadowska

Etap szkolny luty/marzec 2019 r.    
10 Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

 

 

 

Wicedyrektor

M. Pinkowska

p. J. Strychalska

p. E. Dobrosielska

Etap szkolny kwiecień 2019 r.    
11 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur”

 

Wicedyrektor

M. Pinkowska

Wicedyrektor

E. Cieślak

Wicedyrektor

E. Sempławska

pp. nauczyciele matematyki

( koordynator – p. E. Kinast

p. M. Michalska- Pawlak)

 

Etap szkolny marzec 2019 r.    
12 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich Wicedyrektor

M. Pinkowska,

nauczyciele klas I i II

p. W. Bandoch

p. K. Sławiński

p. A. Traczyk

(koordynatorzy-

p. I. Dziedzic-

-Kolatorska,

p. B. Wieczorek)

Konkurs międzyszkolny maj 2019 r.    
13 ,, Dotknij prozy”

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – twórczość                     Stefana Żeromskiego

Wicedyrektor

E. Sempławska

Klasy IV- VI

p. E. Kotecka

p. M. Gabryjelska

Konkurs międzyszkolny listopad 2018 r.    
14 Międzyszkolny

Konkurs Literacki

,, Pozostać sobą

– Adam Małysz”

Wicedyrektor

E. Sempławska

Klasy VII- IIIG

p. K. Ziółkowska

p. J. Świeczkowska

 

Konkurs międzyszkolny marzec 2019 r.    
15 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej Wicedyrektor

E. Cieślak

p. A. Kuczyńska

p. J. Terpińska

p. M. Ulczycka

s. A. Oleksiej

s. M. Perechowska

Klasy I- 3G

Konkurs międzyszkolny grudzień 2019r.    
17 Omnibus klas IIIG Wicedyrektor

E. Cieślak

p. M. Michalska- Pawlak

p. K. Sadowska

 

  rok szkolny 2018/2019    
18 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

Test tabliczki mnożenia klasy III- IV

Sprytne rachunki

Klasy V- VIII

Wicedyrektor

M. Pinkowska

(koordynator

p. W. Porębska

p. E. Słabęcka)

pp. nauczyciele matematyki

Akcja szkolna  28 września 2018 r.

 

rok szkolny 2018/2019

( 3 testy                           w jednym półroczu)

   
19 Światowy Dzień Wolontariatu

-Mikołajki-

,, Zostań Wolontariuszem. Zmieniaj świat i siebie.”

Wicedyrektor

E. Cieślak

Wicedyrektor

M. Pinkowska

(koordyntor

p. A Podkomorzy)

p. J. Kulińska

p. J. Różanowska

p. K. Szylbert

p. A. Szlągiewicz

Akcja szkolna 5,6 grudnia

 2018 r.

   
20 Międzynarodowy Dzień Książki Wicedyrektor

M. Pinkowska

pp. nauczyciele biblioteki

 

Zajęcia biblioteczne

Klasy 0- III

25 kwietnia 2019 r.    
21 Dzień Bezpiecznego Internetu

,, Potrafię korzystać ze źródeł informacji”

Wicedyrektor

Ewa Cieślak

p. M. Lewandowska

p. M. Ziółkowska

pp. wychowawcy klas I

Konkursy, zajęcia edukacyjne 8 lutego 2019 r.    
24 Wyjścia do Teatru, Multikina, CEE, WORD  i inne Wicedyrektor

E. Sempławska

Wicedyrektor

M. Pinkowska

Wicedyrektor

E. Cieślak

pp. wychowawcy klas

 

Wyjścia kilkugodzinne rok szkolny

2018/2019

   
25 Wyjazdy poza miasto Wicedyrektor

E. Sempławska

Wicedyrektor

M. Pinkowska

Wicedyrektor

E. Cieślak

pp. wychowawcy klas

 

Wyjazdy jednodniowe rok szkolny

2018/2019

   
26 Zielone Szkoły Wicedyrektor

E. Sempławska

Wicedyrektor

M. Pinkowska

Wicedyrektor

E. Cieślak

pp. wychowawcy klas

 

Wyjazdy kilkudniowe kwiecień,maj, czerwiec 2019 r.    
27 Dyskoteki

Dzień Chłopca

Zabawa andrzejkowa

Zabawa karnawałowa

Powitanie Wiosny

Wicedyrektor

E. Sempławska

Wicedyrektor

M. Pinkowska

Wicedyrektor

E. Cieślak

( koordynatorzy

p. W Bandoch

p. Ł. Rutkowski

p. K. Malkowska-

– Kiełpińska )

pp. nauczyciele                                     klas IV-VIII, 3 G

 

Zabawa taneczna wrzesień 2018 r.

listopad 2018 r.

styczeń/ luty 2019 r.

marzec 2019 r.

   
28 Sprawny Miś Wicedyrektor

E. Cieślak

p. Włodzimierz Bandoch

p. Mirosław Bartczak

p. K. Kurlapski

Rozgrywki sportowe rok szkolny

2018/2019

   
30 Dzień Szkoły bez Przemocy

 

 

 

 

 

Wicedyrektor

Ewa Cieślak

koordynator

p. A. Szlągiewicz

p. J. Różanowska

p. M. Woźniak

p. K. Szylbert

Akcja szkolna

 

2 października 2018 r.    
31 Śniadanie Daje Moc Wicedyrektor

M. Pinkowska

pp. wychowawcy klas 0-III

Akcja szkolna listopad 2018 r.    
32 Dni tematyczne

w klasach  0 – III

 

 

,,Dzień bez Przekleństw”

 

 

 

,, Dzień z grami planszowymi”

Wicedyrektor

M. Pinkowska

 

 

p. J. Magdzińska

p. M. Kacprowicz

pp. wychowawcy klas 0-III

 

( koordynatorzy

p. M. Sołomonow

p. S. Michałek

p. K. Kurlapski

p. B. Wieczorek

p. J. Świeczkowska

pp. wychowawcy klas 0-III)

 

 

 

 

 

Akcja szkolna

 

 

 

Akcja szkolna

 

 

 

 

grudzień 2018 r.

 

 

 

30 kwietnia 2019 r.

   
33 ,, Pamiętamy o Tobie,                     Święty Mikołaj i ja”

 

p. A. Podkomorzy

p. J. Milewska

Akcja szkolna

 

 

grudzień 2018 r.

 

34 ,, Koszyk Wielkanocny” p. A. Podkomorzy

p. J. Milewska

Akcja szkolna

 

kwiecień 2019 r.
35 ,, Nakrętki dla Radka” p. A. Podkomorzy

 

Akcja szkolna

 

rok szkolny

2018/2019