Rada Rodziców

 Zapraszamy Rodziców na zebranie Rady Rodziców- 04.04.2017 r. na godz. 16.30. Zebranie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 15 września 2016 r. wśród 29 osób obecnych przeprowadziła jawne wybory do Prezydium Rady Rodziców.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono następujący skład RR na rok szkolny 2016/2017:

Przewodnicząca – p.  Nejman Beata

I zastępca – p. Jedrzejewska Anna

II zastępca – p. Piotr Kwiatkowski

Sekretarz – p. Iwona Sadokierska

 

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

14 1320 1120 2720 6243 2000 0001