Stołówka

OPŁATA ZA OBIADY

           w  miesiącu – Maj wynosi:

dla UCZNIÓW – 70 zł

dla NAUCZYCIELI – 90 zł

       Wpłaty prosimy dokonać

              dO 10  Maja

    W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

             u Pani Intendent