Stołówka

OPŁATA ZA OBIADY

           w  Marcu wynosi:

dla UCZNIÓW – 73,5zł

dla NAUCZYCIELI – 94,5zł

       Wpłaty prosimy dokonać

          DO 11 MARCA

    W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

             u Pani Intendent